Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.personia.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym:
www.sklep.personia.pl jest firma Personia Sp. z o.o. , zwana dalej Sprzedającym, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Lipowa 16b/6, Gdynia 81-572, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772090, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:5862341807, REGON:382580441, reprezentowana przez: Marta Woźny-Tomczak, Prezes Zarządu.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.personia.pl.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.personia.pl za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sprzedający dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i firmom (zwanym dalej Kupującymi).

5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w przeglądarkach internetowych aktualizowanych na bieżąco.

II. Zamówienia

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówienia są przyjmowane drogą internetową przez stronę www.sklep.personia.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania zamówionego produktu;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać”.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Formy płatności

1. W ramach sklepu internetowego sklep.personia.pl Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) płatności elektroniczne;

Płatności elektroniczne są realizowane w serwisie Przelewy24, który jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

b) przelew tradycyjny na konto Sprzedającego: 58 1140 2004 0000 3202 7863 3952, mBank.

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia.

c) płatność za zaliczeniem pocztowym: należność pobiera listonosz.

IV. Dostawa zakupionego produktu

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym – z chwilą złożenia zamówienia;

b) w przypadku zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych albo przelewem tradycyjnym – w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

2. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili dostarczenia do Kupującego zamówionych produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji.

Przesyłki dostarcza:

a) Poczta Polska – czas dostawy 2 dni robocze.
Powyższe terminy dotyczą tylko czasu dostarczenia przesyłki na terenie Polski. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikłe z winy firmy odpowiedzialnej za ich dostarczenie.

4. Produkty cyfrowe wysyłane są pocztą elektroniczną następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. W przypadku zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej na życzenie kupującego wystawiana jest faktura VAT w ciągu 30 dni liczonych od daty zakupu.

6. Zamówienia nie odebrane przez Klienta w terminie z Poczty Polskiej i zwrócone do sklepu, mogą zostać ponownie wysłane do Kupującego po ponownym opłaceniu kosztów przesyłki.

V. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu produktu Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ma prawo złożyć reklamację.

2. Produkty wadliwe (np. puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne w książce etc.) wymieniamy natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe egzemplarze, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.

VI. Zwroty

1. Zwrot zakupionego produktu w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Informacje na temat zwrotu należy przesłać mailem na adres: personia@personia.pl .

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu na adres: Personia Sp. z o.o. Sp.K., ul. Lipowa 16B/6, 81-572 Gdynia.

3. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w czasie transportu.

4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Pieniądze za odesłany produkt oraz koszt dostawy produktu do Kupującego są zwracane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany w korespondencji mailowej wysyłanej na adres: personia@personia.pl w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego przesyłki.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego w skrócie RODO .

2. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, zawarta na stronie www.sklep.personia.pl u dołu strony.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.